Materiał Partnera

Kiedy właściciele nieruchomości, położonych na terenach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą wnosić o odszkodowanie lub wykup?

Kiedy właściciele nieruchomości, położonych na terenach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą wnosić o odszkodowanie lub wykup?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z ważniejszych dokumentów dla właścicieli nieruchomości. Obrazuje on bowiem jak obecnie wygląda otoczenie i jak będzie się ono kształtowało w przyszłości. Często zdarza się tak, że plan ten ulega zmianie, a właściciel ponosi przy tym szkody. W jakim przypadku może starać się on o odszkodowanie? O tym w poniższym artykule.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który pozwala określić przeznaczenie danego terenu, sposób jego zagospodarowania lub zabudowy. Procedura jego uchwalania jest bardzo skomplikowana, podobnie jak wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. Dlatego też, jeszcze przed zakupem nieruchomości warto zorientować się czy na danym terenie takowy plan obowiązuje i jakie inwestycje przewiduje się dla niego w przyszłości.

Każdy MPZP wykazuje następujące informacje:

  • rodzaj budynku, jaki można wznieść na danym terenie,

  • liczbę jego kondygnacji,

  • sposób dojazdu do nieruchomości,

  • jakie obiekty mogą powstać w otoczeniu.

Warto zatem zorientować się przed zakupem działki, czy można zrealizować na niej swoje plany. Wszelkie interesujące inwestorów informacja zawiera właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokonanie w nim zmian może być trudne i czasochłonne, dlatego warto dobrze zastanowić się przed finalizacją zakupu nieruchomości.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a odszkodowanie

Inwestorzy prywatni często wnoszą o jego zmianę, co może skutkować poważnymi stratami dla właścicieli nieruchomości. Dokonanie takich zmian może znacząco wpływać na jej wartość, jednak każdy właściciel ma prawo do skorzystania z ochrony prawnej zagwarantowanej przez wskazaną ustawę. Należy o tym pamiętać, szczególnie w przypadku, gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub trudne. Jest to tak zwala rzeczywista szkoda, na podstawie której właściciel może starać się o wypłatę odszkodowania od gminy lub podmiotu władającego terenem zamkniętym. Co należy zrobić, aby uzyskać korzystną zapłatę? Jak informują pracownicy Kancelarii Radcy Prawnego Marka Forysia, należy wykazać, że korzystanie z nieruchomości lub jej części zostało ograniczone lub uniemożliwione. Właściciel powinien też wykazać wysokość poniesionej szkody, i wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstaniem szkody a podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję