Materiał Partnera

Jakie wymogi formalne musi spełniać akt notarialny?

Jakie wymogi formalne musi spełniać akt notarialny?

Notariusz jest gwarantem przeprowadzenia wielu czynności prawnych zgodnie z przepisami. Sporządza on m.in. akty notarialne, które potwierdzają ich wykonanie. Są one dokumentami, które jednocześnie potwierdzają udział w tych czynnościach zidentyfikowanych, uprawnionych osób. Akty takie są wymagane w wielu sytuacjach, np. w obrocie nieruchomościami lub gdy zachodzi konieczność wystawienia pełnomocnictwa. Dowiedz się, co powinny zawierać!

Charakterystyka aktu notarialnego

Akt notarialny jest zawsze przygotowywany w formie pisemnej. Dzięki temu ma najwyższą rangę dowodową, jak każdy dokument urzędowy. Wskazane w akcie czynności i okoliczności są uznawane za prawdziwe. Struktura oraz zawartość aktu notarialnego są dokładnie sprecyzowane w ustawie Prawo o notariacie. W myśl tych przepisów każdy akt notarialny musi zawierać:

 • precyzyjne oznaczenie daty sporządzenia dokumentu,

 •  miejsca, w którym akt został sporządzony,

 • imię i nazwisko notariusza, siedziba jego kancelarii,

 • dokładne oznaczenie podpisujących go stron,

 • w przypadku osób fizycznych – miejsca ich zamieszkania,

 • w przypadku osób prawnych – nazwy, siedziby, imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania ich reprezentantów,

 • dane osób, w obecności których nastąpiło sporządzeniu aktu.

Sporządzony akt, czyli dokument, który potwierdza dopełnienie czynności notarialnych, zawiera również oświadczenia woli stron, składane w obecności notariusza. Na żądanie można w nim wskazać dokumenty, fakty i okoliczności, które mają znaczenie w danej sprawie. Nie bez znaczenia są oświadczenie o odczytaniu i przyjęciu aktu przez strony, a także złożone podpisy.

Akt notarialny kończy się informacjami o możliwej odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej, jak również o ewentualnym obowiązku zapłacenia podatku. Notariusz wpisuje w nim również wysokości opłat notarialnych.

W jakich sytuacjach niezbędny jest akt notarialny?

Specjaliści Kancelarii notarialnej Tomasza Zaparta wskazują na najczęściej występujące sytuacje, podczas których konieczne jest spisanie tego dokumentu. Należą do nich:

 • dokonanie darowizny,

 • sprzedaż lub kupno nieruchomości,

 • zamiana prawa własności,

 • ustanowienie hipoteki,

 • ustanowienie służebności,

 • zawieranie małżeńskiej umowy majątkowej,

 • podział spadku,

 • udzielanie pełnomocnictwa,

 • zobowiązanie do zbycia spadku,

 • zrzeczenie się dziedziczenia,

 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

 • zakładanie spółki komandytowej, komandytowo - akcyjnej, akcyjnej, z o. o.

W tych przypadkach zawarcie aktu notarialnego warunkuje uznanie podejmowanych czynności za skuteczne.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję