Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

Każdy z nas słyszał to określenie, wiemy, że funkcjonują. Jednak z pewnością nie każdy zna wiele szczegółów działania wspólnot mieszkaniowych. Z tego artykułu dowiecie się, jak powstają i kto nimi kieruje, a także, jakie są rodzaje tych wspólnot. Czy jej istnienie jest niezbędne w każdym przypadku? Skąd wziął się pomysł na stworzenie takich jednostek?

Wspólnota mieszkaniowa – jak ją założyć i czym się zajmuje?

Wspólnota mieszkaniowa nie jest zakładana, powstaje ona z mocy prawa, w chwili wyodrębnienia pierwszego lokalu – to znaczy, kiedy pierwsza osoba kupuje mieszkania od dewelopera. Składa się ona z właścicieli wszystkich mieszkań w budynku. Dopóki nie wszystkie mieszkania zostaną sprzedane, są reprezentowane przez dewelopera. 

Ta jednostka organizacyjna została po raz pierwszy wprowadzona przez ustawę o własności lokali z 20 czerwca 1994 roku, jako odpowiedź na rosnący problem związany z zarządzeniem nieruchomościami własnościowymi. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

W zależności od ilości lokali wchodzących w skład wspólnoty będzie ona działała na innych zasadach. Duża wspólnota mieszkaniowa, czyli taka składająca się, z co najmniej 4 mieszkań działa na podstawie ustawy o własności lokali. Nieco inaczej ma się to w przypadku małej wspólnoty.

Na czym polega mała wspólnota mieszkaniowa?

Chociaż mała wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie tej samej ustawy, to jej zarząd regulowany jest już innymi przepisami. Regulują go przepisy o współwłasności, zawarte w Kodeksie cywilnym. W związku z tym nie jest on wybierany, a składa się z wszystkich właścicieli lokali. Jeśli ci nie chcą się tego podejmować, mogą powierzyć to zadanie profesjonalnemu zarządcy.

W przypadku zarządu małej wspólnoty, właściciele nie podejmują uchwał, ponieważ nie ma takiej potrzeby, jako że sami zarówno podejmują decyzje, jak i później je wykonują. Podejmowanie postanowień również odbywa się nie na drodze głosowania, a przez dojście do porozumienia.

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest organem kierującym jej sprawami. Wybrany spośród właścicieli należących do niej lokali reprezentuje, są również zarówno jak zewnątrz, jak i w kontaktach z lokatorami. Jego obowiązki określa ustawa o własności lokali i dzielą się ona na sprawy z zakresu zwykłego zarządu oraz te je przekraczające. W przypadku tych drugich potrzebna jest zgoda i pełnomocnictwo właścicieli mieszkań.

Sprawy z zakresu zwykłego zarządu to:

  • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy,
  • składanie właścicielom rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
  • zwoływanie zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku,
  • prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
  • sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, przechowywanie dokumentacji techniczną budynku oraz prowadzanie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • podejmowanie czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i dokonywanie rozliczenia kosztów z tym związanych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję