Materiał Partnera

Jak prawidłowo podzielić nieruchomość?

Jak prawidłowo podzielić nieruchomość?

Podział nieruchomości obejmuje czynności, które zostały uregulowane ustawą o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. Przepisy te wskazują na zasady i warunki dzielenia tych składników majątku. Wskazano w nich również okoliczności, w których proces taki jest wykluczony. Przed przystąpieniem do niego warto sprawdzić, jak dokonać właściwego podziału. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę.

Podział nieruchomości – projekt podziału i wniosek

Postępowanie o podział nieruchomości wszczynane jest na podstawie odpowiedniego wniosku lub z urzędu. W tym pierwszym przypadku odpowiednie działania inicjuje właściciel nieruchomości bądź osoba, która jest jej użytkownikiem wieczystym. Wniosek taki składany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy podejmują decyzję o zatwierdzeniu podziału.

Wszelkie czynności techniczne są wykonywane przez uprawnionego geodetę. Sporządza on wstępny projekt podziału, który wykonywany jest na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej. Dokument ten powinien obejmować:

 • granice nieruchomości, która ma zostać podzielona,

 • oznaczenie nieruchomości, zgodne z księgą wieczystą lub katastrem,

 • powierzchnię nieruchomości,

 • powierzchnie projektowanych nieruchomości po podziale, zaznaczone kolorem czerwonym,

 • graficzną propozycję dostępu nowopowstałych nieruchomości do dróg publicznych,

 • rzuty kolejnych kondygnacji budynku, jeśli podziałowi podlega budynek,

 • pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia odpowiedniej opłaty, jeśli właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego reprezentuje pełnomocnik.

W momencie, gdy geodeta sporządzi wstępny projekt podziału nieruchomości, można złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zaopiniowanie tego dokumentu.

Prace geodezyjne w sprawach podziału nieruchomości

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o podziale nieruchomości można przystąpić do prac kartograficzno-geodezyjnych. Jak podkreślają specjaliści firmy MW-Geo, uprawniony geodeta:

 • zgłasza do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego prace geodezyjne, które są związane z podziałem nieruchomości,

 • rejestruje zgłoszenie,

 • bada stan prawy danej nieruchomości,

 • przyjmuje granice dzielonej nieruchomości, zgodnie ze stanem prawnym lub stanem ujawnionym w katastrze nieruchomości,

 • sporządza operat nieruchomości.

Czynności te są ujęte w protokół przyjęcia granic nieruchomości. Operat nieruchomości składany jest następnie w odpowiednim Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję