Jak działają firmy ubezpieczeniowe?

Jak działają firmy ubezpieczeniowe?

Konieczność kontaktu z ubezpieczycielem jest we współczesnym życiu czynnością, której nie da się uniknąć. Zawsze jakieś ubezpieczenie będzie nam niezbędne. Właśnie dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób operują firmy ubezpieczeniowe. Jak powstają te podmioty, na jakiej podstawie działają i do czego tak naprawdę są zobowiązane, dowiecie się z tego artykułu.

Czym zajmują się firmy ubezpieczeniowe?

Firmy ubezpieczeniowe zajmują się oferowaniem ubezpieczeń w różnej formie klientom. Zazwyczaj działają w formie towarzystwa ubezpieczeń albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, chociaż większość z nas zapewne rozpoznaje tylko te pierwsze.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, są zdecydowanie mniej rozpoznawalne, ponieważ są mniej nastawione na zysk, a co za tym idzie, dysponują znacznie mniejszymi budżetami. Oferują one ubezpieczenia na zasadzie wzajemności – wszyscy ich członkowie są jednocześnie współwłaścicielami, opłacającymi regularne składki, z których wypłacane są odszkodowania.

Nad wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi, niezależnie od tego, czy są to działające w formie spółek akcyjnych towarzystwa ubezpieczeniowe, czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Bez pozwolenia komisji nie można w ogóle posługiwać się w swojej nazwie określeniami takimi jak towarzystwo ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji czy towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Aby zapewnić, że powstające firmy ubezpieczeniowe będą odpowiednio przygotowane do spełniania swojej funkcji, stawia się im wiele wymagań. Między innymi, na podstawie artykułu 162 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podczas składania wniosku o pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, trzeba dostarczyć między innymi, spośród w sumie 28 różnych dokumentów:

  • projekt statutu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji;
  • w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń – projekty ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyk, w których zakresie ma być wydane zezwolenie;
  • sprawozdania finansowe założycieli obejmujące bilanse dla celów rachunkowości, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, jeżeli założyciel wykonuje działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres 3 lat – w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych założycieli z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej wynika z odrębnych przepisów;
  • bilans dla celów wypłacalności za ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, jeżeli założyciel wykonuje działalność ubezpieczeniową lub działalność reasekuracyjną przez czas krótszy niż okres 3 lat – w przypadku gdy założycielem jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;
  • obliczenie kapitałowego wymogu wypłacalności i obliczenie wysokości dopuszczonych środków własnych stanowiących pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności – w przypadku gdy założycielem jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji

Firmy ubezpieczeniowe w Polsce

W Polsce działalność ubezpieczeniową można prowadzić jedynie w formie:

  • spółki akcyjnej,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub
  • głównego oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Zasady działania firm ubezpieczeniowych w jakiejkolwiek formie regulują w Polsce ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym i stawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz fragmenty kodeksu cywilnego dotyczące ubezpieczeń, a także prawo unijne. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję