Materiał Partnera

Dofinansowanie na przystosowanie mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością

Dofinansowanie na przystosowanie mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością

Przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej oznacza możliwość poprawy jakości życia przez ułatwienie codziennych czynności od poruszania się po lokalu, po korzystanie z kuchni lub łazienki. Wprowadzenie daleko idących zmian jest jednak dość kosztowne z uwagi na zakres koniecznych prac. Warto jednak pamiętać, że wykonanie udogodnień może zostać dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dla kogo jest przeznaczone dofinansowanie z PFRON?

 

Dofinansowanie pozwalające na wykonanie adaptacji mieszkania dla osoby niepełnosprawnej może być przyznane wnioskodawcy, który ma stwierdzony znaczny, umiarkowany lub lekki stopnień niepełnosprawności albo posiada orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku nieukończenia 16 roku życia. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które są posiadaczami nieruchomości – lokalu mieszkalnego, domu albo udziału w nich, a także ci, którzy są ich użytkownikami wieczystymi. Dofinansowanie mogą także otrzymać osoby, które nie są właścicielami i wynajmują mieszkanie lub mają spółdzielcze prawo do lokalu, przy składaniu dokumentów będą jednak musiały przedstawić zgodę właściciela na przeprowadzenie objętych wnioskiem prac.

 

Jaki może być poziom dofinansowania?

 

Dofinansowanie może zostać ustalone na różnym poziomie w zależności od oceny merytorycznej wniosku. Jego maksymalna wysokość zależy od charakteru prac oraz formy własności lokalu. Właściciele nieruchomości mogą otrzymać do 95% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 30 000 zł. Osoby, które nie mają prawa własności, uzyskają co najwyżej 80% szacowanych wydatków, choć kwota nie może przekroczyć 20 000 zł. W przypadku ubiegania się o pomoc w sfinansowaniu montażu urządzeń takich jak m.in. platformy przyschodowe albo krzesełka schodowe finansowanie przez środki z PFRON może pokryć 95% wartości zakupu i montażu.

 

Jakie prace i zakupy mogą być pokryte przez PFRON?

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na likwidację barier architektonicznych znajdujących się w sąsiedztwie budynku, w nim lub w lokalu mieszkalnym. Obejmuje ono tylko zakupy i roboty przeprowadzone po zawarciu umowy. W ramach wniosku można występować o bardzo szeroki zakres wsparcia. Może ono dotyczyć np. budowy pochylni, podnośnika albo windy przyściennej prowadzącej do mieszkania osoby niepełnosprawnej czy też dostosowania pomieszczeń – kuchni, sypialni lub łazienki. Firmą, która specjalizuje się w przystosowaniu lokali dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, jest REHABUD zajmująca się od wielu lat adaptacją mieszkań dla niepełnosprawnych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję