Czym się zajmuje spółdzielnia mieszkaniowa? Prawa i obowiązki

Czym się zajmuje spółdzielnia mieszkaniowa? Prawa i obowiązki

Podmiotem działającym na podstawie ustawy o prawo spółdzielcze jest spółdzielnia mieszkaniowa. Do głównych celów zalicza się zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych czy innych jej członków. Jest to możliwe poprzez pozyskanie lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych czy lokali o innym przeznaczeniu. Co wchodzi w zakres obowiązków jej członków? Jakimi naprawami się zajmują? Sprawdzamy!

Jakie są obowiązki członków spółdzielni?

Głównym obowiązkiem członka jest przestrzeganie praw zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statucie. Musi dbać o jej dobro i pozwalać na realizację zadań statutowych. Wymagana jest wpłata wpisowa, której wysokość jest różna. Nie może jednak przekraczać wartości najniższego wynagrodzenia. Dodatkowo istnieje obowiązek terminowego pokrywania kosztów. Powstają one na skutek:

 • użytkowania lokalu – wywóz śmieci czy dostawa mediów
 • eksploatacji zarządzanych nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu spółdzielni – na przykład plac zabaw dla dzieci czy utrzymanie skwerków
 • eksploatacji części nieruchomości, która stanowi część wspólną – może tym być oświetlenie klatki schodowej

Ważne, aby opłaty były wpłacane w terminie. Dotyczą one właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.

Pozostałe obowiązki

Przedmiotem działalności warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej lub innej jest między innymi budowa lub kupno obiektów mieszkalnych. W ten sposób zapewnia się członkom prawa lub nabycie własności. Udzielają również pomocy członkom w budowie budowli lub domów jednorodzinnych. Zajmują się poza tym budowaniem czy zakupywaniem budynków, aby je wynajmować lub sprzedawać lokale mieszkaniowe. Dotyczy to także lokali o innym przeznaczeniu.

Ponadto spółdzielnię mieszkaniową na Woli lub w innej dzielnicy obciążają naprawy lokali. Dotyczy to w szczególności napraw bądź wymiany instalacyjnych pionów czy instalacji centralnego ogrzewania razem z grzejnikami. Członkowie odpowiadają za wymianę głowic w lokalach użytkowych na zasadach najmu. Do obowiązków zalicza się także wymiana lub naprawa uszkodzonych części konstrukcyjnych lokalu bądź pawilonu według oceny inspektora nadzoru budowlanego. Zobowiązani są także do naprawy bądź wymiany pokryć dachowych razem z obróbką blacharską w usługowych pawilonach. Także do naprawy lub wymiany stolarki metalowej, okiennej i drzwiowej. Dotyczy to lokalów użytkowych na zasadach najmu.

Jakie są podstawowe prawa spółdzielni mieszkaniowej?

Do głównych praw członków spółdzielni mieszkaniowej zaliczają się:

 • prawo do uzyskania odpisu statutu oraz regulaminów czy kopii uchwał organów, a także protokołów obrad organów lub protokołów lustracji. Również rocznych sprawozdań finansowych, faktur czy umów, które zawiera się z osobami trzecimi
 • prawo do udziału w zgromadzeniu (walnym) – opcja zgłaszania projektów uchwał czy poprawek do projektów uchwał
 • prawo do żądania rozpatrywania przez odpowiednie organy wniosków dotyczących działalności
 • prawo do wybierania czy bycia wybieranym do organów

Jakie naprawy obciążają spółdzielnie?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokali wiąże się z obowiązkiem naprawy lub wymiany:

 • instalacji wodociągowej
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • pionów kanalizacyjnych
 • przewodów instalacji elektrycznej
 • węglowych pieców grzewczych
 • tynków, ścian i sufitów
 • domofonów
 • uszkodzonych części konstrukcji obiektu
 • skrzynek pocztowych

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej są zobowiązani do usuwania zniszczeń, które powstają wewnątrz lokalu będących skutkiem niewykonania napraw, które należą do obowiązków poza szkodami, za które użytkownik lokalu uzyskał odszkodowanie od ubezpieczyciela. Natomiast członkowie nie ponoszą kosztów wymiany wewnętrznych parapetów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję