Materiał Partnera

Co należy do obowiązków zarządcy nieruchomości?

Co należy do obowiązków zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to osoba, która wykonuje zadania powierzone mu przez właściciela nieruchomości. Odpowiada on więc za utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie i jej kompleksową obsługę. Ma także doradzać właścicielowi w zakresie działań mających na celu rozwój obiektu. Jakie prawa i obowiązki ma zarządca nieruchomości i jakie cechy powinien posiadać?

Kim jest zarządca nieruchomości?

Rola zarządcy nieruchomości polega na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności, które mają na celu utrzymać nieruchomość w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a w niektórych przypadkach także uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość. Obecnie, aby wykonywać ten zawód, nie trzeba posiadać licencji. Zarządcą nieruchomości może więc zostać każdy, kto został wyznaczony przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia, po podpisaniu umowy o sprawowaniu zarządu nad danym obiektem. Jedynymi wymogami są niekaralność, zdolność do czynności prawnych i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód.

Obowiązki i prawa zarządcy nieruchomości

Racjonalne prowadzenie gospodarki nieruchomością pozwala na zoptymalizowanie kosztów jej utrzymania oraz zwiększenie zysków. Aby zrealizować ten cel, zarządca posiada pewne uprawnienia i obowiązki, które reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do uprawnień zarządcy nieruchomości należy wykonywanie wszelkich czynności, które mają na celu reprezentowanie właściciela obiektu.

Według zarządcy nieruchomości z firmy zarządzającej nieruchomościami DOMESTIKA: Osoba na tym stanowisku ma prawo rozpocząć działania windykacyjne w przypadku, gdy występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu w danej nieruchomości. Zarządca może także zwoływać zebrania wspólnoty i zawierać umowy z dostawcami usług wykonywanych na rzecz nieruchomości.

Od zarządcy nieruchomości oczekuje się, że będzie stosował się do przepisów prawa i działał zgodnie z etyką zawodową. Jest on także zobowiązany do prowadzenia dokumentacji finansowej i technicznej podległego obiektu, przygotowania i wprowadzania w życie uchwał, wcześniej zatwierdzonych przez wspólnotę. Zarządca jest również odpowiedzialny za prowadzenie spisu meldunkowego i dbanie o dobry stan techniczny budynku. Praca zarządcy opiera się na działaniu na wielu płaszczyznach, dlatego osoba na tym stanowisku powinna posiadać wiedzę i niezbędne doświadczenie.

Jakie cechy powinien posiadać dobry zarządca nieruchomości?

Dobry zarządca nieruchomości powinien wyróżniać się przede wszystkim uczciwością i być osobą, dla której bardzo ważna jest etyka zawodowa. Wynika to z faktu, że zawód ten jest bardzo wymagający i odpowiedzialny, a wszystkie podejmowane przez zarządcę działania powinny mieć na celu dobro nieruchomości i jej właściciela. Zarządca powinien dbać o rozwój i efektywne zarządzanie nieruchomością. Dlatego w tym zawodzie trzeba posiadać szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości, a także doświadczenie w tym zawodzie.

Dobrzy zarządcy powinni stale dbać o podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności oraz szukanie innowacyjnych i optymalnych rozwiązań. Z tego typu usług warto więc skorzystać, ponieważ zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które wymaga dużego nakładu pracy, czasu i specjalistycznej wiedzy. Licencjonowani zarządcy nieruchomości świadczą kompleksowe usługi w tym zakresie i otaczają profesjonalną opieką obiekt i właściciela. Rejestr licencjonowanych zarządców dostępny jest na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję